Werkgroep Wehe

De Werkgroep Wehe coördineert de plannen voor Wehe-den Hoorn. In de werkgroep zitten inwoners, ondernemers en allerlei belanghebbenden die samen werken aan Nieuw leven in Wehe-den Hoorn.

De leden

 • Dennis Wiersum (inwoner)
 • Gert Blankers (Dorpsbelangen)
 • Rolien Scheffer (Cultuurcentrum)
 • Sylvia Liewes (Dorpsbelangen)
 • Wendy Reitsma (Hoogholtje)
 • Jaap ten Hoor (De Ster)
 • Jacoba Wijk (inwoner)
 • Petra de Vries (gemeente Het Hogeland)
 • Edzo Bergman (Kunstcentrum De Ploeg)
 • Koos Poelma (RK-kerk)
 • Ivo Poll (inwoner)
 • Riane Kuzee (inwoner)
 • Han Wiersum (RK-kerk)
 • Tamara Wiersema (gemeente Het Hogeland)
 • Eric van der Klei (Dorpsbelangen)
 • Theo Driessen (Dorpsbelangen)

Ze stellen zich hier aan je voor.

Dennis Wiersum, inwoner Wehe-den Hoorn

Ik ben Dennis Wiersum, 40 jaar woon met mijn gezin aan de Warfhuisterweg. Zelf ben ik opgegroeid in Wehe-den Hoorn met veel plezier en dat maakt dat ik hier nu weer woon. Ik ben blij dat dit platform is opgestart. Wat ik belangrijk vind in ons dorp is een goede leefbaarheid. Dit zie ik graag terug in mooie en nuttige voorzieningen, nieuwe woningen, groene omgeving en verkeersveiligheid! 

Gert Blankers, Dorpsbelangen

Gert Blankers, Dorpsbelangen

Rolien Scheffer, Cultuurcentrum

Rolien Scheffer, Cultuurcentrum

Mijn naam is Rolien Scheffer en behalve inwoner van een klein dorp in de omgeving van Wehe-den Hoorn, ben ik directeur van het Cultuurcentrum Hogeland. Dankzij een bijdrage uit het Toukomst-project van het Nationaal Programma Groningen kunnen wij een jaar lang een markant gebouw inrichten als “Kultuurhoes”. In een Kultuurhoes is ruimte voor muziek- en theaterlessen en allerlei andere activiteiten die ondernemers uit de omgeving willen aanbieden; verenigingen kunnen er repeteren of vergaderen; kunstenaars kunnen er atelierruimte huren: waar maar behoefte aan is. Een Kultuurhoes is er voor en door inwoners van de regio: jong en oud kan er terecht. We hopen het allereerste Kultuurhoes van Groningen, op proef, in het voormalige Hogeland College te realiseren!

Sylvia Brink, Dorpsbelangen

Sylvia Liewes, Dorpsbelangen

Mijn naam is Sylvia Liewes. Ik ben lid van de Wehe Werkgroep namens Dorpsbelangen. Ik zou graag zien dat Wehe-den Hoorn weer op de kaart gezet wordt als bruisend dorp voor jong en oud en iedereen daar tussenin.

Wendy Reitsma, Hoogholtje

Wendy Reitsma, basisschool Hoogholtje

Mijn naam is Wendy Reitsma. Sinds dit schooljaar ben ik als directeur werkzaam op basisschool Hoogholtje, stichting Primenius. Vanuit deze functie denk ik in de werkgroep mee om samen ‘nieuw leven’ in Wehe-den Hoorn te creëren. Vanuit school kijken we naar de kansen die er liggen om het onderwijs nog rijker te maken. Onderwijs, opvang, cultuur en sport op 1 locatie samenbrengen is ons speerpunt. Een multifunctioneel centrum waar jong en oud elkaar ontmoeten en waar onderwijs, cultuur en sport samenwerken, zien wij als een kans om meer leven in Wehe-den Hoorn te creëren, het onderwijs te verrijken en kinderen hun eigen talent te laten ontdekken.

Jan ten Hoor, projectontwikkelaar De Ster

Jaap ten Hoor, projectontwikkelaar De Ster

Ik ben Jaap ten Hoor, projectontwikkelaar namens de eigenaren van het Ster terrein. Ik hoop voor Wehe-den Hoorn te bereiken dat het terrein wordt ingevuld naar de wensen van het dorp. Bij de herinrichting van terreinen of panden ben ik gewend dat samen met inwoners te doen. Dus zodra de wensen van het dorp duidelijk èn haalbaar zijn, kom ik graag langs om plannen uit te werken.

Jacoba Wijk, Kunstcentrum De Ploeg

Jacoba Wijk, inwoner Wehe-den Hoorn

Ik ben Jacoba Wijk, eigenaresse van Galerie Jacoba Wijk en B&B Onder de Kastanjes en woon sinds 1982 in Wehe-den Hoorn. Ik was onder andere  penningmeester van ’t Marnehoes, later secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen, lid van de werkgroep Reconstructie Mernaweg en de werkgroep Realisatie Beweegpark. Ik doe mee in de Werkgroep Wehe om, zolang gewenst, een bijdrage te leveren aan het dorp. Mijn ideeën: koopwoningen voor jonge gezinnen op het terrein van de Ster, het liefst in bijzondere en spraakmakende architectuur. De ijskantine transformeren tot een ontmoetingsplek voor het Beweegpark, de IJsbaan en de Speeltuin. Het HHC-gebouw bestemmen voor jongerencultuur en huisvesting.  ‘t Marnehoes  beschikbaar houden voor concerten en theater. Ons dorpsommetje via Abelstok verbinden met het Pieterpad: een kans voor ‘Wehe-den Hoorn op de kaart’.

Petra de Vries, gemeente Het Hogeland

Petra de Vries, gemeente Het Hogeland

Mijn naam is Petra de Vries. Ik werk bij de gemeente als projectcoördinator Recreatie en Toerisme. Voor mij is het belangrijk dat inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, wat er binnen het dorp speelt en welke mogelijkheden zij zien. In het vakgebied Recreatie en Toerisme zijn diverse initiatieven om de gemeente aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers. De uitdaging is om de wensen van inwoners te benutten. Daarbij houden we natuurlijk rekening met al bestaande activiteiten in het dorp en hoe we deze kunnen versterken.

Edzo Bergman, projectleider Kunstcentrum De Ploeg

Edzo Bergman MSc, 53, vriendin, vader van 3 zonen, hobby’s wrakduiken (boven Schier en Ameland) en voetbal. Projectontwikkelaar van complexe en multifunctionele projecten en verbonden als projectleider aan het Kunstcentrum De Ploeg. Enthousiast om in Het Hogeland aan de weg te timmeren. Naast de realisatie van de Jeugdsoos in Wehe-den Hoorn en het Kunstcentrum ben ik ook geïnteresseerd om kleinere wooneenheden – eventueel met een gemengde functie waar ontmoeten en levendigheid centraal staan- te realiseren, bijvoorbeeld door de herbestemming van het HHC-gebouw. Ik deed soortgelijk werk eerder voor de Mediacentrale, Puddingfabriek en het Noorderbad in Groningen. Ook was ik betrokken bij de eerste twee datacenters voor Google en de bouw van bevingsbestendige woningen in Sappemeer. Als projectleider van de gemeente De Marne werkte ik mee aan het Kindcentrum Leens en de Jeugdsoos Wehe-den Hoorn.

Koos Poelma, RK-kerk

De Katholieke kerk staat op de kruising van de Mernaweg en Warfhuisterweg. Namens de Liudgerparochie waar de kerk en geloofsgemeenschap deel vanuit maakt mag ik hun als vertegenwoordiger presenteren. Mijn naam is, Koos Poelma en ben vicevoorzitter Parochiebestuur van de gehele parochie met kerken in Bedum, Delfzijl, Kloosterburen, Uithuizen en Wehe-den Hoorn, Binnen het bestuur draag ik zorg voor het onderhoud en beheer van de gebouwen. Wij zien uit naar het kunstcentrum De Ploeg als buren en streven naar een vruchtbare samenwerking. Het opwaarderen van het dorp is voor ons ook een uitdaging.

Ivo Poll, inwoner Wehe-den Hoorn

Ik ben Ivo Poll en woon aan de Havenstraat in Wehe-den Hoorn. Ik denk en doe graag mee met de ontwikkelingen in ons dorp. Mijn belang is niet alleen die van inwoner, maar ook als voorzitter van de lokale PvdA. Het is belangrijk om te weten hoe wij willen samenleven en wat daarvoor nodig is. Dan kan de politiek en de gemeente daaraan bijdragen.  Wat ik voor ons dorp Wehe-den Hoorn wil bereiken is iets schitterends: Wehe-den Hoorn als een van de parels op Het Hogeland! Met onder meer nieuwe huizen voor gezinnen, een kunstencentrum De Ploeg en een goede bestemming voor het HHC en het Ster terrein.

Riane Kuzee, inwoner Wehe-den Hoorn

Ik ben Riane Kuzee, 59 jaar en woon nog niet zo lang in Wehe-den Hoorn met mijn partner en dochter. Hiervoor heb ik 12 jaar in Leens gewoond. De reden dat ik mijzelf heb aangemeld bij het platform is omdat ik een betrokken inwoner van Wehe-den Hoorn wil zijn. Wehe-den Hoorn vind ik een mooi dorp met veel groen en mooie architectuur. Ik vind dat we ervoor moeten waken dat dat zo blijft. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Han Wiersum, RK-kerk

Ik ben Han Wiersum, locatielid van de RK-kerk in Wehe-den Hoorn. Wij als RK-locatie willen graag wat betekenen voor het dorp wat in ons vermogen ligt. Dat doen we in overleg met het parochiebestuur en Koos Poelma.

Tamara Wiersema, gemeente Het Hogeland

Mijn naam is Tamara Wiersema. Ik ben vanuit de gemeente projectleider voor dit project. Mijn doel is om de verschillende ontwikkelingen in samenhang op te pakken, zodat er betere oplossingen ontstaan dan als je alles apart zou doen. Als gemeente willen we in ieder geval een goede nieuwe invulling voor het HHC-gebouw en we gaan parkeerplaatsen maken voor het nieuwe Kunstcentrum De Ploeg. Dit gaan we doen op de plek waar dit het beste samenvalt met alle andere plannen.

Eric van der Klei, Dorpsbelangen

Mijn naam is Eric van der Klei en ik ben voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Wehe-den Hoorn. De vereniging stelt zich ten doel voor de belangen van de inwoners van het dorp op te komen en de leefbaarheid op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te vergroten. Omdat deze drie projecten heel veel uitstraling hebben naar het dorp vind ik het van groot belang om hierin te participeren.

Theo Driessen, Dorpsbelangen

Ik ben Theo Driessen en maak deel uit van de Werkgroep Wehe als bestuurslid van Dorpsbelangen Wehe-den Hoorn en natuurlijk als betrokken inwoner. In het project Wehe hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij heb ik speciale aandacht voor het woningaanbod in Wehe-den Hoorn. Want sinds het begin van de jaren zestig is de woningnood nog nooit zo hoog geweest. 

Huizen zijn onbetaalbaar geworden, vooral voor starters. Dat mogen en moeten we niet toestaan. Ik gun jongeren in ons dorp dat ze hier kunnen blijven wonen en niet noodgedwongen moeten verhuizen naar elders. Ik wil de grenzen van de Hogelandster Woonvisie verkennen. 

IN DE DORPSVISIE DIE IK SAMEN MET ERIC VAN DER KLEI, VOORZITTER DORPSBELANGEN SCHREEF, WORDT HIER AL EEN EERSTE AANZET TOE GEGEVEN. HET HOGELAND MOET GEEN GOUDKUST VOOR RIJKE RANDSTEDELINGEN WORDEN ! 

We hebben betaalbare huizen nodig, OP DE EERSTE PLAATS VOOR DE LOKALE BEVOLKING. Ik hoop daarom dat deze gemeente over de grenzen van de Woonvisie durft te kijken. Die moed mis ik nogal eens in politiek Nederland. We kunnen nu laten zien dat het ook anders kan.