Afgevallen ideeën landschapscompensatie Onderdendam

1. Verkeerssluis in de Grote Haver met toevoegen van groen, bijv. meidoorn

Verkeersmaatregelen passen niet in het programma. Bovendien is een verkeerssluis niet gewenst vanuit aanliggend bedrijf.

2. Veiligheidsmaatregelen Stadsweg, verkeer rijdt vaak te hard

Verkeersmaatregelen passen niet in het programma. Tevens is er is al veel beplanting langs de weg waardoor er geen ruimte is voor een losliggend wandelpad.

3. Voedselbos / boomgaard bij Onderwierum, aansluitend bij Ouden Bosch

Een voedselbos past in principe in het programma, maar deze locatie is niet geschikt i.v.m. het behouden van zicht op de wierde. Er zijn andere locaties voorgesteld welke wel geschikt zijn. Het idee is wel geschikt, maar de locatie niet.

4. Kunstobject ooievaarsnest, langs Boterdiep Oostzijde

Het kunstobject heeft geen directe link met landschapsverbetering. Het past niet binnen de opgestelde basisregels uit de toetsingskaders.

5. Steigers langs het Boterdiep (noord) voor zwemmen, vissen en boten, als entree van het dorp

Er zijn al enkele steigers aanwezig. Daarbij is de berm te smal en de kade te steil voor meer steigers.

6. Brug over het Boterdiep aan zuidrand van het dorp

Er is al een hoogholtje aanwezig aan de zuidrand van het dorp. Tevens wordt aan de noordzijde van Bedum ook al een hoogholtje ontwikkeld vanuit het dorpenbudget van Bedum in dit programma. Nog meer hoogholtjes over het Boterdiep tussen Onderdendam en Bedum is niet mogelijk.

7. Pontje of hoogholtje over het Boterdiep in de bocht van het fietspad met aansluitend een wandelpad langs de waterzuivering naar de Stadsweg

Er is al een hoogholtje aanwezig aan de zuidrand van het dorp. Tevens wordt aan de noordzijde van Bedum ook al een hoogholtje ontwikkeld vanuit het dorpenbudget van Bedum in dit programma. Nog meer hoogholtjes over het Boterdiep tussen Onderdendam en Bedum is niet mogelijk.

8. Beter beheer van historisch Onderwierum

Structureel beheer past niet in het landschapsprogramma.

9. Dorpsstrand naast de Abemec aan de Winsumerweg

Een strand aanleggen past niet in het landschapsprogramma.

10. Ondersteuning van de vrijwilligers boswerkgroep, bijvoorbeeld door ze te betalen

Structureel beheer past niet in het landschapsprogramma.

11. Herbestemming van de oude steenfabriek, bijv. een eco-kathedraal

Herbestemming van een (vervallen) gebouw past niet in het landschapsprogramma.

12. Vissteigers langs het Boterdiep

Het idee om vissteigers te realiseren bij De Grote Haver is niet opgenomen bij de stemopties. Niet omdat het initiatief niet past binnen de criteria, maar vanwege nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit idee. De gemeente wil zorgvuldig onderzoeken of de verkeersveiligheid in gevaar komt wanneer zij de steigers plaatsen. De gemeente vindt het belangrijk dat dit goed onderzocht wordt voordat zij een besluit neemt. Door het idee los te koppelen van het Landschapscompensatieprogramma, loopt dit programma geen onnodige vertraging op. Ook is er meer budget beschikbaar voor de ideeën die de haalbaarheidstoets hebben doorstaan.

13. Vogelkijkpunt / schuilplaats in de bocht van het fietspad

De aangegeven locatie is niet geschikt om een vogelkijkpunt / schuilplaats te plaatsen. Een andere voorgestelde locatie zou wel geschikt zijn, deze staat ook in de lijst om op te stemmen.

14. Fietsroute Onderdendam – Stitswerd verbeteren

Het aanleggen van een fietspad of verkeersmaatregel valt niet binnen het landschapsprogramma.