Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de gemeente Het Hogeland en heeft betrekking op Ons Hogeland.

Het doel van de verwerking

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens, namelijk je e-mailadres en mogelijk je naam, alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van stemvanonshogeland.nl. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat je kunt inloggen en zodat wij je op de hoogte kunnen houden van de voortgang van je ingebrachte ideeën. Het is mogelijk om je hiervoor uit te schrijven.

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Je kiest zelf je eigen gebruiksnaam, dus je bepaalt zelf of je herkenbaar bent op het platform of niet.

Beveiliging

De gemeente draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging is vastgesteld in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

Grondslag van de verwerking

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geef je op het moment van registreren.  

Wanneer je in je profiel onder Meldingen aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, krijg je mailtjes hierover op het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd. 

Zie hiervoor https://www.stemvanonshogeland.nl/account 

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, of wanneer je jouw toestemming intrekt. Je gebruikersnaam blijft wel zichtbaar. Wil je dit niet? Dan kun je dit laten verwijderen. Mail dan naar onshogeland@hethogeland.nl.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heb je recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht op data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Voor https://www.stemvanonshogeland.nl werkt de gemeente samen met Democrateam om het gebruik ervan technisch mogelijk te maken.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van je gegevens dan kun je contact opnemen met: onshogeland@hethogeland.nl.

Voor meer algemene informatie over ons privacybeleid verwijzen we je naar: Privacyverklaring - Gemeente Het Hogeland (opent in een nieuw venster).