Het Hogeland van ons

Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt in gemeente Het Hogeland. Heb jij een idee om jouw leefomgeving mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer te maken?

Lopende ideeën

Geef aan wat volgens jou de belangrijkste ideeën zijn.

Landschapscompensatie Onderdendam

Landschapscompensatie Onderdendam

Afgerond

2023-05-30 / 2023-12-31

Bedankt voor jullie stem inwoners van Onderdendam! 126 personen hebben de vragenlijst helemaal afgerond en hun stem uitgebracht. Dit is een opkomst van zo’n 35%, een geweldige respons.

De gemeente en de provincie hebben de stemmen opgeteld waaruit een shortlist met plannen is gekomen.

Via deze link: ‘resultaten landschapscompensatie Onderdendam’ vind je het resultaat van de stemronde als PDF-download.

Bij het opstellen van de shortlist geven we direct aan hoe we de kansen inschatten voor het uitwerken en de uitvoering van de plannen.

Voor een aantal plannen (groen) voorzien wij geen problemen tijdens het uitwerken en uitvoeren.

Voor een aantal plannen (oranje) wordt gecheckt bij diverse afdelingen wat de wet- en regelgeving en de bestemmingsplannen voor de desbetreffende locaties zijn. Daarnaast kan het zijn dat een idee eerst moet worden voorgedragen bij de betreffende interne afdeling van de gemeente of provincie om af te stemmen over de mogelijkheden. Gesprekken met deze direct betrokken partijen zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of het idee door kan gaan, of dat we een alternatieve variant moeten opstellen.

Voor een aantal plannen (rood) hebben we al bericht gekregen over de slagingskansen. Particuliere grondeigenaren zijn niet altijd bereid mee te werken en willen hun terrein graag privé houden. Dat respecteren wij. Hierdoor komt het idee te vervallen.

Vanwege het wegvallen van 1 idee uit de top 10 en idee nummer 11, zijn de ideeën van nummer 12 en 13 (geel) aangemerkt om alvast te onderzoeken en eventueel uit te werken. Wanneer er budget overblijft vanuit de eerste ideeën, dan kunnen deze plannen goed aansluiten.

Op deze pagina zie je de tekstversie van de resultaten van de stemronde.

Bekijk ideeën