Meer informatie over Stem van Wehe-den Hoorn

Waarom de Stem van Wehe-den Hoorn?   

De Stem van Wehe-den Hoorn is een proefproject in het nieuwe samenwerken met inwoners. Deze proef hangt samen met een nieuwe wet, De Omgevingswet, waarbij inwoners meer invloed krijgen op wat er in hun dorp, wijk of buurt gebeurt. Dat doen we op 2 manieren. Met de Werkgroep Wehe en de Stem van Wehe-den Hoorn hopen we gezamenlijk plannen te kunnen maken. Om deze vervolgens samen ook uit te voeren. Zo ontstaat in een zo groot mogelijke samenwerking een plan VAN en VOOR het dorp.  

Hoe werkt Stem van Wehe-den Hoorn?  

De Werkgroep Wehe coördineert de plannen voor Wehe-den Hoorn. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van dorpsbelangen, het Kunstcentrum De Ploeg, De Ster, Hoogholtje, de kerk, Cultuurcentrum Hogeland, ondernemers, inwoners en de gemeente. De Stem van Wehe-den Hoorn zou je kunnen zien als een adviesgroep van inwoners voor de werkgroep. 

Nieuw leven in Wehe: dat is de ambitie. De Werkgroep werkt samen om 3 parels in wording te realiseren: het toekomstige Kunstcentrum De Ploeg, een nieuwe invulling van het gebouw van het Hogeland College aan de Mernaweg 19 en een nieuwe invulling voor het De Ster-terrein. Door deze plannen te combineren hopen we dat er nieuwe plannen ontstaan. Wat betekent het Kunstcentrum bijvoorbeeld voor de Mernaweg? Waar wordt straks geparkeerd? Hoe blijft de Mernaweg veilig als er meer toeristen komen? En als meer toeristen komen, wat heeft Wehe-den Hoorn dan nog meer nodig? Kan Wehe-den Hoorn toeristen misschien meer bieden? Zo combineren we plannen en werken we samen. 

De Werkgroep Wehe biedt je de eerste voorstellen aan. Je kunt op dit platform laten weten wat je van die voorstellen vindt. Misschien heb je aanvullingen? Of wil je meehelpen bij de uitvoering van een idee? Ken je mensen die kunnen meehelpen om een idee te laten slagen? Voor dat soort informatie is dit platform bedoeld.  

Ideeën

Heb je een idee dat volgens jou bijdraagt aan Nieuw leven in Wehe-den Hoorn? Dan kun je dat op dit platform laten weten. Alle ideeën van inwoners worden op 12 oktober besproken in de Werkgroep Wehe en beoordeeld op haalbaarheid. We houden je daarvan op de hoogte op dit platform. En bellen je als we meer informatie nodig hebben. 

Hoe kan ik een idee delen?  

Beschrijf je idee zo volledig mogelijk. Waarom past dit idee bij de ambitie Nieuw leven in Wehe? Voor wie is het idee? Wie doet er mee? Wie betaalt dit idee? Wie organiseert het? Wat of wie heb je nodig om dit idee te kunnen verwezenlijken? Als je wilt, kun je ook een foto (jpg, png) of document (pdf, doc, docx) toevoegen. Of een uitgewerkt plan van aanpak of begroting bijvoorbeeld. 

Tot wanneer kan ik een idee delen? 

Je kon je idee indienen tot 12 oktober 2021. Alle plannen werden daarna besproken in de Werkgroep Wehe.

Stand van zaken 14 april 2022

Update 12 juli 2022: Besluiten Wehe-den Hoorn genomen na geslaagde open dag

Lees op deze pagina welke besluiten er zijn genomen.