Huidige fase

De uitslag

Fases

Informatie en ideeën

-

Nieuw leven in Wehe-den Hoorn is een proefproject waarbij inwoners en belanghebbenden samen plannen maken voor hun dorp. Samen plannen maken, uitwerken en uitvoeren om Wehe-den Hoorn een aantrekkelijker dorp te maken. 3 grote projecten hebben in elk geval prioriteit: een nieuwe invulling van het HHC-gebouw en het terrein van De Ster en het toekomstige Kunstcentrum De Ploeg. Daarnaast heeft dorpsbelangen samen met inwoners een dorpsvisie opgesteld; een visie bomvol ambities. Met plannen over nieuwe woonconcepten, ontmoetingsplekken, veiligheid en omzien naar elkaar. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk plannen gaan combineren, zodat er naast De Ster, het Kunstcentrum en het HHC-gebouw nieuwe ideeën ontstaan die Wehe-den Hoorn mooier maken. Plannen die we samen gaan bedenken en zoveel mogelijk ook samen gaan uitvoeren. 

Op dit platform vind je de eerste plannen van de voorbereidende werkgroep. Wat vind je hiervan? Heb je aanvullingen? Wil je meehelpen met de uitwerking en uitvoering van een idee? Heb je nog andere voorstellen? We horen ze graag. Je kunt je voorstellen indienen tot 11 oktober. Om een idee in te dienen, of mee te praten over bestaande ideeën maak je eerst een account aan. Dit kan binnen twee minuten via de knop ‘Account aanmaken’ hieronder. 

Ga je voorstellen doen voor de leefbaarheid van Wehe-den Hoorn, voor de invulling van het terrein van De Ster, het Kunstcentrum of het HHC-gebouw? Weet dan dat er sprake is van eigendommen. Wat er op het De Sterterrein komt, bepaalt uiteindelijk de eigenaar. Dat geldt ook voor het Kunstcentrum en het HHC-gebouw. Toch, en tegelijkertijd daarom is jouw inbreng zo belangrijk. Want de invulling van De Ster wordt alleen een succes als die invulling bijdraagt aan de vraag van het dorp. Dat geldt ook voor de invulling van HHC-gebouw en het Kunstcentrum De Ploeg. Door met elkaar hierover in gesprek te blijven, op weg naar het uiteindelijke plan, hopen we zoveel mogelijk voorstellen en wensen met elkaar te combineren. 

Account aanmaken

Geef je mening en deel ideeën

-

Wat is er nodig voor nieuw leven in Wehe-den Hoorn? En hoe verbeteren we het aanzien van Wehe-den Hoorn?

Deze 2 vragen lagen voor op de eerste brainstormbijeenkomst van de Werkgroep Wehe. Uiteenlopende voorstellen kwamen voorbij. Aan het eind van de avond was een stemronde om te bekijken welke onderwerpen de werkgroep als eerste wil uitwerken. Je leest hieronder de voorstellen die de meeste stemmen kregen. Je kunt hier op reageren. Zijn we op de goede weg? Hebben we nog zaken vergeten? Welke ideeën steun je en welk idee wil je hier nog aan toevoegen? We zien het graag terug op dit platform. Je kunt reageren tot 11 oktober 2021. De werkgroep bespreekt alle voorstellen die op dit platform verschijnen in twee vergaderingen in oktober en november 2021.

Ideeën beoordelen

-

Op 11 oktober 2021 stopt de periode waarin je ideeën kunt aanleveren. Alle plannen van inwoners die op dit platform zijn gepubliceerd, gaan dan terug naar de Wehe-werkgroep. Er zijn ten minste 2 vergaderingen, in oktober en november, waarin de werkgroep alle ideeën bespreekt en beoordeelt. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het doel en de meerwaarde van het idee?
  • Wie doet er mee?
  • Wat is er nodig om het idee uit te voeren?
  • Welke belangen spelen er mee?
  • Sluit het idee aan bij bestaande plannen in het gebied?
  • Sluit het idee aan bij beleid van de gemeente?
  • Hoeveel kost het idee? Waarmee kunnen we dit financieren?
  • Met welke wetten en regels krijgen we te maken?  

We nemen alle ideeën serieus. Dat kost tijd. Als een idee niet haalbaar lijkt te zijn dan bespreken we met jou waarom. Op 14 januari 2022 presenteren we de plannen voor Wehe-den Hoorn.

Stand van zaken 20-12-2021

De uitslag

-

Aan het begin van het project dachten we dat we in januari zouden weten hoe de plannen voor Wehe-den Hoorn er uit komen te zien. Maar zoals je in de update van 14 april 2022 hebt kunnen lezen, moeten we nog keuzes maken tussen verschillende opties die uitgewerkt zijn. Dat vraagt helaas meer tijd dan we eerst hadden verwacht. 

Voor het maken van deze keuzes is ook de informatie die we uit het dorp ophalen op de open dag belangrijk. De open dag vindt plaats op 23 april 2022 van 11.00 tot 14.00 uur in het Marnehoes en de Hoornstertil. Na deze dag maken we als werkgroep de keuze met welke plannen we verder gaan.

Update 12 juli 2022: Besluiten Wehe-den Hoorn genomen na geslaagde open dag

Stemvanonshogeland

Beslis mee over de verschillende ideeën en projecten.